Warning: Declaration of Works_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /storage/content/57/217657/sbfk.se/public_html/wp-content/themes/sbfk/functions.php on line 351 Tjänster | Svensk Bygg och Fastighetskontroll
Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna att arbeta med Svensk Bygg och Fastighetskontroll
Open
X

Tjänster. Vad vi gör bäst

Svensk Bygg och Fastighetskontroll är ett konsultföretag erbjuder kundanpassade lösningar inom bygg- och fastighetssektorn.

Vi hjälper våra kunder att realisera sina ambitioner genom att erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster inom en rad områden. Med vår kunskap bidrar vi till att kunderna kan genomföra sina projekt med högsta krav på kvalitet och ekonomi. Genom att arbeta för ökad integration mellan byggkonsulter, industri-, energi- och miljöexperter skapar vi förutsättningar för att kundens projekt ska bidra till en hållbar utveckling av samhället.

Här är några exempel på tjänster som vi erbjuder:

Vid bygglovspliktiga ärenden är det idag lagstagat att en certifierad kontrollansvarig måste kontrakteras. Svensk Bygg och Fastighetskontroll tillhandahåller kontrollansvarig nivå K.

Kontakta oss så vi kan diskutera hur vi kan hjälpa Er med Kontroll Ansvarig rollen i Ert byggprojekt.

Där det finns diffusa problem med hälsan som man misstänker vara orsakade av fukt och mögel. Svensk Bygg och Fastighetskontroll erbjuder hjälp i form av en skadeutredning där vi fastställer orsak, verkan och åtgärd.

I betongkonstruktioner kan armering korrodera (rosta) och orsaka att betongen spjälkar sönder. Vi analyserar skadeförloppet och fastställer om skador finns som kan påverka konstruktionernas hållfasthet. Vi jobbar sen 8 år tillbaka i Forsmarks kärnkraftsanläggning där vi besiktigar och analyserar olika betongkonstruktioners status. Vi utför i samarbete med konstruktörer reparationer av skador som vi påträffat och säkerhetsställer att betongen skyddas effektivt av olika anodsystem.

Exempel på tjänster vi utfört i Forsmarks kärnkraftsanläggning:

  • Tillståndsbedömning och reparationer av kylvattenkanalerna som förser anläggningen med kylvatten.
  • Besiktning och bedömning av sprickbildning av fundament till olika komponenter inne i kraftanläggningen.
  • Bedömning av skorstenen på F3 avseende nuvarande hållfasthet och behov av underhåll.
Vi har lång erfarenhet av samordning och att leda byggprojekt. Vi medverkar i upphandlingen av entreprenörer, tar fram tidplaner och övervakar produktionen.
Vi är bland annat verksamma i Forsmarks kärnkraftsanläggning där det är mycket höga krav på kvalité, säkerhet och väl genomförda projekt.

Exempel på tjänster vi jobbar med är:

  • Byggledning
  • Besiktning
  • Montagesamordning
  • Montageledning
  • Projektsamordning